Värdshus vackert beläget vid Ringsjön

Bolaget har bedrivit hotell- och restaurangverksamhet från hyrd fastighet vackert belägen i Gamla Bo vid Ringsjön under varumärket ”Ringsjö krog och Wärdshus”. Till fastigheten hör också en uteservering och en större park/trädgård.

Bolaget har försatts i konkurs, varför hela eller delar av rörelsen nu är till försäljning. Anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 8 maj 2020. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att sälja hela eller delar av rörelsen före anbudstidens utgång. Övertagande av hyreskontrakt till verksamhetslokaler förutsätter särskild överenskommelse med hyresvärden.

För ytterligare information och visning hänvisas till advokat Johan Pieplow, johan@mellemsaether.se.

Publicerades: 03-04-2020


Bilagor