Välkommen till vår advokatbyrå

Vi löser dina juridiska problem

Oavsett uppdragstyp är vår huvudsakliga uppgift att lösa problem och skapa mervärde i komplexa situationer. Grundprincipen för all vår verksamhet är lojalitet med våra uppdragsgivare.

Välkommen till Advokatfirman Mellemsaether AB

Vid Advokatfirman Mellemsaether arbetar advokater och jurister som tillsammans har lång och bred erfarenhet av kvalificerad rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Våra medarbetare har specialistkompetens inom en rad olika rättsområden med särskilt fokus på affärsjuridik, konkurs och obestånd, brottmål och arvsfrågor.

Våra Tjänster

Vi erbjuder skickliga jurister med ett personligt men professionellt engagemang och med affärsfokus.

Vi biträder i första hand klienter på arbetsgivarsidan men accepterar i enstaka fall även uppdrag från privatpersoner och fackliga organisationer.

Våra medarbetare biträder klienter med upprättande av familjerättsliga handlingar, för allmän rådgivning eller som ombud i redan uppkomna tvister om exempelvis arv och bodelning.

Om du blir misstänkt för brott har du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Om du har blivit utsatt för brott och är målsägande i ett brottmål kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. 

Vi har många års erfarenhet av att delta i upphandlingsprocesser, granska entreprenadavtal och att utreda tvistiga frågor i ett entreprenadförhållande både för beställare och för entreprenörer.

Vi kan biträda er vid bevakning av fordringar och ge rådgivning i andra frågor hänförliga till konkurs-, likvidations- och rekonstruktionsförfaranden.

Vi biträder våra klienter med genomgång av anbudsunderlag såväl som i överprövningsärenden och andra upphandlingsrättsliga processer.

Vi kan hjälpa dig i kontakten med ditt försäkringsbolag både i fråga om ersättning och om du har rätt till ombud bekostat av bolaget.

Vi hanterar alla slags affärstvister – vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, myndighet och skiljenämnd.

Konkurs- och obeståndsrätt, entreprenadrätt, tvistelösning, allmän affärsjuridik

Anne Merete Mellemsaether – ADVOKAT, DELÄGARE

Konkurs- och obeståndsrätt, allmän affärsjuridik, arbetsrätt, arv- och testamente

Jon Örtengren – ADVOKAT, DELÄGARE

Allmän affärsjuridik, Arv, testamente- och bodelningsfrågor, Brottmål som försvarare och målsägandebiträde, personskaderätt

Johan Pieplow – Advokat

våra Medarbetare

Anne Merete Mellemsaether
Anne Merete Mellemsaether

Advokat, delägare

Jon Örtengren
Jon Örtengren

Advokat, delägare

Johan Pieplow
Johan Pieplow

Advokat

Anneli Steier
Anneli Steier

Assistent

Fanny Tyrstrup
Fanny Tyrstrup

Paralegal (Juridikstuderande)

Mimmi Khemir
Mimmi Khemir

Paralegal (Juridikstuderande)