Ombud vid personskada i trafik

Hem   »   Rättsområden   »   Ombud vid personskada i trafik

Om du skadas i en trafikolycka har du rätt att få ersättning ur bilens trafikförsäkring. Detta gäller om du färdas i bilen eller om du som oskyddad trafikant, fotgängare, eller cyklist, skadats av trafikförförsäkringspliktigt fordon.

Advokat Johan Pieplow har mångårig erfarenhet av arbete med personskador. De senaste tio åren som ombud och dessförinnan på trafikförsäkringsbolag.

Rätten till ersättning omfattar merkostnader (läkarbesök och mediciner mm), ersättning för sveda och värk under akut sjuktid och om du får kvarstående funktionshinder, ersättning för men och/eller ärr.

Om du förlorar inkomst på grund av personskadan har du rätt att få ersättning även för det. Du har i de flesta fall möjlighet att anlita juridiskt ombud som betalas av trafikförsäkringen.

Vi kan hjälpa dig i kontakten med ditt försäkringsbolag både i fråga om ersättning och om du har rätt till ombud bekostat av bolaget. I speciella fall accepterar trafikförsäkringsbolagen även byte av ombud.