Rättsområden

Hem   »   Rättsområden

Vi erbjuder skickliga jurister med ett personligt men professionellt engagemang och med affärsfokus.

Vi biträder i första hand klienter på arbetsgivarsidan men accepterar i enstaka fall även uppdrag från privatpersoner och fackliga organisationer.

Våra medarbetare biträder klienter med upprättande av familjerättsliga handlingar, för allmän rådgivning eller som ombud i redan uppkomna tvister om exempelvis arv och bodelning.

Om du blir misstänkt för brott har du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Om du har blivit utsatt för brott och är målsägande i ett brottmål kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. 

Vi har många års erfarenhet av att delta i upphandlingsprocesser, granska entreprenadavtal och att utreda tvistiga frågor i ett entreprenadförhållande både för beställare och för entreprenörer.

Vi kan biträda er vid bevakning av fordringar och ge rådgivning i andra frågor hänförliga till konkurs-, likvidations- och rekonstruktionsförfaranden.

Vi biträder våra klienter med genomgång av anbudsunderlag såväl som i överprövningsärenden och andra upphandlingsrättsliga processer.

Vi kan hjälpa dig i kontakten med ditt försäkringsbolag både i fråga om ersättning och om du har rätt till ombud bekostat av bolaget.

Vi hanterar alla slags affärstvister – vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, myndighet och skiljenämnd.