Obeståndsrätt och företagsrekonstruktion

Hem   »   Rättsområden   »   Obeståndsrätt och företagsrekonstruktion

För den som hamnar i en ekonomisk kris är tiden en avgörande faktor. Oavsett om det är ett företag, en organisation eller en privatperson måste en rad åtgärder vidtas snabbt. Detsamma gäller för styrelseledamöter, kunder, leverantörer eller kreditgivare till någon i ekonomisk kris.

Våra konkursförvaltare och medarbetare har lång erfarenhet inom obeståndsrätten och vi har ett komplett utbud av tjänster för obeståndssituationer där vi dagligen hanterar:

  • konkurser,
  • företagsrekonstruktioner och
  • likvidationer

Vi är också rådgivare till:

  • borgenärer,
  • banker,
  • hyresvärdar,
  • leverantörer och
  • övriga som behöver bevaka företag i kris

Vi kan biträda er vid bevakning av fordringar och ge rådgivning i andra frågor hänförliga till konkurs-, likvidations- och rekonstruktionsförfaranden.