Brottmål

Hem   »   Rättsområden   »   Brottmål

Offentlig försvarare

 

Om du blir misstänkt för brott har du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Detta är en advokat som förordnas av tingsrätten och vars uppdrag är att biträda dig under hela brottmålsprocessen, både under förundersökningen och under rättegång.

Du kan själv önska en särskild advokat som skall förordnas till din offentlige försvarare. Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen.

Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, kan du bli skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader för försvaret. Om du önskar försvarare, men inte har rätt till offentlig försvarare kan vi hjälpa dig som privat försvarare. 

Målsägandebiträde

 

Om du har blivit utsatt för brott och är målsägande i ett brottmål kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde kan vara advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Målsägandebiträdet skall hjälpa och stötta målsäganden genom brottmålsprocessen, både under förundersökning och under rättegång. Målsägandebiträdet kan också föra skadeståndstalan för målsäganden.

Det är domstolen som förordnar målsägandebiträde, vanligtvis efter ansökan av polis eller åklagare. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig som målsägande.

Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten. Du har möjlighet att som målsägande själv välja vem du önskar som målsägandebiträde och Advokatfirman Mellemsaether bistår dig gärna.