Offentlig upphandling

Hem   »   Rättsområden   »   Offentlig upphandling

Inom Advokatfirman Mellemsaether finns omfattande kompetens beträffande regelverket för offentlig upphandling. Vi har lång erfarenhet av biträde i olika skeden av upphandlingsförfarandet.

Vi biträder våra klienter med genomgång av anbudsunderlag såväl som i överprövningsärenden och andra upphandlingsrättsliga processer.