Arv, testamente och bodelning

Hem   »   Rättsområden   »   Arv, testamente och bodelning

De ekonomiska frågor som uppstår i samband med dramatiska och svåra förändringar inom familjen kan ofta vara svåra att hantera för de personer som berörs.

Det kan röra sig om komplicerade egendomsförhållanden och inte sällan uppstår meningsskiljaktigheter familjemedlemmar emellan om exempelvis avveckling av en avliden släktings tillgångar, fördelning arv eller uppdelning av egendom i samband med en skilsmässa.

I viss utsträckning kan de aktuella frågorna förekommas genom upprättande av exempelvis testamente, äktenskapsförord/samboavtal eller gåvobrev. Ibland behövs en utomstående kvalificerad rådgivare med behörighet att medla och avgöra tvistiga frågor.

Våra medarbetare biträder klienter med upprättande av familjerättsliga handlingar, för allmän rådgivning eller som ombud i redan uppkomna tvister om exempelvis arv och bodelning.

Firmans advokater förordnas regelbundet i ärenden som rör boutredningsman/skiftesman och bodelningsförrättare samt åtar sig uppdrag som testamentsexekutor.