Tvistelösning

Hem   »   Rättsområden   »   Tvistelösning

Rättstvister betraktas ofta som affärslivets baksida och som ett misslyckande, men med rätt rådgivning kan en tvist ibland vändas till någonting positivt och till och med ge nya affärsmöjligheter.

Vår utgångspunkt är att göra en noggrann analys av tvisten redan på ett tidigt stadium för att skapa förutsättningar för att undvika en utdragen och dyr process. Vårt mål är att avlasta klienten så att denne istället kan fokusera på den egna verksamheten och fortsätta göra affärer.

Advokatfirman Mellemsaether hanterar alla slags affärstvister – vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, myndighet och skiljenämnd. Vi för klienters talan vid förhandlingar, domstolsprocesser, skiljeförfaranden, medling, internationell tvistlösning och vid alternativt tvistlösningsförfarande.