Arbetsrätt

Hem   »   Rättsområden   »   Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett rättsområde som i varierande utsträckning berör samtliga företag som i sin verksamhet anlitar personer för utförande av arbete. Förståelse för arbetsrättens grundläggande principer samt rutiner för hantering av personalärenden med utgångspunkt i arbetsrättsliga regler är en förutsättning för att kunna administrera företagets personalstyrka på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Vi biträder regelbundet klienter med rådgivning avseende arbetsrättsliga frågeställningar vid exempelvis nedskärningar, omstruktureringar och verksamhetsöverlåtelser samt i enskilda personalärenden. 

Vi hjälper till med upprättande av anställningsavtal och annan arbetsrättslig dokumentation. Vid behov agerar vi som ombud i arbetsrättsliga förhandlingar med fackliga företrädare eller inför domstol och andra myndigheter i arbetsrättsliga tvister och processer.

Vi biträder i första hand klienter på arbetsgivarsidan men accepterar i enstaka fall även uppdrag från privatpersoner och fackliga organisationer.