Om Oss

Hem   »   Om Oss

Om oss

Advokatfirman Mellemsaether startades i Lund i september 2015. Sedan februari 2019 huserar vi i lokaler på Byggmästaregatan 5 i Lund. Firman är ung men dess advokater har lång erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från andra advokatbyråer, domstolsväsende och näringsliv. Flera av våra medarbetare är därtill aktiva inom föreningslivet på olika nivåer och har på det viset god förståelse för mindre formaliserade processer. Vi värdesätter det personliga mötet mellan människor och ser samtalet som ett ovärderligt verktyg för att lösa problem.

Oavsett uppdragstyp är vår huvudsakliga uppgift att lösa problem och skapa mervärde i komplexa situationer. Grundprincipen för all vår verksamhet är lojalitet med våra uppdragsgivare.

Våra medarbetare har specialistkompetens inom en rad olika rättsområden med särskilt fokus på affärsjuridik, konkurs och obestånd, brottmål och arvsfrågor. Våra advokater förordnas löpande för uppdrag som bland annat konkursförvaltare, företagsrekonstruktörer, offentliga försvarare, likvidatorer och boutredningsmän. Vi bistår återkommande firmans klienter vid olika typer av förhandlingar inom ramen för såväl avtals- som tvistemålsprocesser. Firman har vidare en väl utvecklad kontorsorganisation med nödvändig kompetens inom bokföring och redovisning för att kunna hantera och förvalta de uppdrag som vi anlitas för.