Fastighets- och entreprenadrätt

Hem   »   Rättsområden   »   Fastighets- och entreprenadrätt

Fastighetsrätt kan omfatta så olika frågor som förvärv eller försäljning av ett fastighetsbestånd, exploateringsprojekt, rådgivning i hyresfrågor, fel i fastighet, plan- och byggärenden eller fastighetsrelaterade processer i hyres- och arrendenämnd eller domstol och på Advokatfirman Mellemsaether kan vi bistå med juridisk rådgivning i samtliga frågor. 

Entreprenadrätt är en särskild form för juridik med ett regelverk som i stor utsträckning har arbetats fram av branschorganisationer.

På Advokatfirman Mellemsaether har vi många års erfarenhet av att delta i upphandlingsprocesser, granska entreprenadavtal och att utreda tvistiga frågor i ett entreprenadförhållande både för beställare och för entreprenörer.

Vi åtar oss även att utbilda konsulter inom olika områden av entreprenadjuridiken.