Leverantör av gas och gasol i Dalby

Skånefrakt AB med bifirma Skånegasol har under ett antal år sålt och levererat gas och gasol från speciellt anpassade lokaler i Dalby. I verksamheten finns en specialbyggd fyllningsanläggning för gasol. Verksamhetslokalen innehåller kontorslokaler och lager. Utomhus finns lagringsmöjligheter för gas och gasol. Lokalerna är hyrda och fyllningsanläggningen finns på av bolaget arrenderad mark i nära anslutning till lokalen.

Bolaget har försatts i konkurs, varför hela eller delar av rörelsen nu är till försäljning. Anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 25 november 2019. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att sälja hela eller delar av rörelsen före anbudstidens utgång. Övertagande av hyreskontrakt till verksamhetslokaler, arrendetomt samt leasingegendom förutsätter i förekommande fall särskild överenskommelse med rättighetshavaren. Eventuell förvärvare ansvarar för ansökan om nödvändiga tillstånd.

För information, anbudshandlingar och visning hänvisas till konkursförvaltare Jon Örtengren, jon@mellemsaether.se

Publicerades: 14-11-2019


Bilagor