Implementa Sol AB (publ) i konkurs

Bolaget försattes i konkurs vid Lunds tingsrätt den 7 juni 2024 och advokaten Anne Merete Mellemsaether utsågs till konkursförvaltare. Fram till konkursen var bolaget börsnoterat med över 3 000 aktieägare. För närmare information om tillgångar m.m, se bifogat anbudsunderlag.

 

Anbudsunderlag

Publicerades: 16-06-2024