Tyska minireningsverk AB

Tyska minireningsverk AB har under namnet Tyska MRV AB bedrivit försäljning och installation av minireningsverk för vatten och avlopp sedan år 2017. Verksamheten har bedrivits från hyrda kontor- och lagerlokaler i Vollsjö, Sjöbo kommun.

Bolaget är försatt i konkurs, varför hela eller delar av rörelsen nu är till försäljning. Bolagets tillgångar består av utrustning hänförlig till verksamheten, bland annat minireningsverk, avloppstankar, regnvattentunnor, reservdelar och installationsverktyg samt minibuss, gaffeltruck och släp.

Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 8 mars 2021. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att sälja hela eller delar av rörelsen före anbudstidens utgång.

För ytterligare information och visning hänvisas till Christoffer Andersson, christoffer@mellemsaether.se, 0708 72 05 74

Anbudsunderlag

 

Publicerades: 21-02-2021


Bilagor