Tapasrestaurang och bar i centrala Lund

Lunds Pintxos Restaurang AB har bedrivit restaurangverksamhet från hyrda lokaler på Lilla Gråbrödersgatan 2 i Lund sedan år 2013. Lokalerna består av kök, bar och en serveringsdel med för närvarande 60 sittplatser fördelade över två våningsplan. I verksamhetslokalen ingår även en mindre uteservering samt delar av ett källarplan. I lokalen återfinns för verksamheten relevant utrustning i form av maskiner och tillbehör.

Bolaget har försatts i konkurs, varför hela eller delar av rörelsen nu är till försäljning. Anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 12 juli 2019. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att sälja hela eller delar av rörelsen före anbudstidens utgång. Övertagande av hyreskontrakt till verksamhetslokalen förutsätter särskild överenskommelse med hyresvärden.

För information, anbudshandlingar och visning hänvisas till jur.kand. Elin Gustafsson, elin@mellemsaether.se

Förvaltare är advokat Anne Merete Mellemsaether.

Publicerades: 27-06-2019


Bilagor