Lundabryggeriets ölkällare

Restaurang Kvarteret Åkern AB i konkurs

Bolaget har under namnet Lundabryggeriets ölkällare bedrivit krog och ölkällare från hyrda lokaler på Bredgatan 25 i Lund sedan hösten 2021. Till lokalerna hör även en stor uteservering. Verksamheten har varit inriktad på klassisk svensk husmanskost och öl- och snapskultur.

Lokalerna är fullt utrustade för att bedriva restaurangverksamhet. Allt ”löst” i lokalerna ägs av bolaget, så som t.ex. bord, stolar, porslin, grytor, köksredskap, kassasystem m.m., medan större delen av köksinventarierna tillhör fastighetsägaren.

För eventuell köpare med tillstånd finns det ett lager av öl, vin och sprit som det kan läggas bud på särskilt.

Anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 14 augusti 2023. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att sälja hela eller delar av rörelsen före anbudstidens utgång. Övertagande av hyreskontrakt förutsätter godkännande från hyresvärden.

För visning kontakta konkursförvaltaren, advokat Anne Merete Mellemsaether, via mail annemerete@mellemsaether.se eller mobil 070-832 47 36.

 

Bilagor

  1. Årsredovisning 2022
  2. Balans- och resultatrapport per 30 juni 2023

 

Publicerades: 30-07-2023


Bilagor