Exklusiva skobutiker i Malmö och Lund

SM Mode AB (tidigare Footlight AB) har under många år haft butiker i centrala Lund och på Hansa i Malmö, från vilka man har sålt exklusiva skor och skotillbehör. Bolaget har även haft en butik på Nybrogatan i Stockholm och en outlet-butik i Lund. Lokalerna är hyrda och smakfullt inredda med delvis platsbyggd inredning.

Bolaget har försatts i konkurs, varför hela eller delar av rörelsen nu är till försäljning. Anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 26 juli 2019. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att sälja hela eller delar av rörelsen före anbudstidens utgång. Övertagande av hyreskontrakt till verksamhetslokaler förutsätter särskild överenskommelse med hyresvärden.

För information, anbudshandlingar och visning hänvisas till jur.kand. Elin Gustafsson, elin@mellemsaether.se

Publicerades: 11-07-2019


Bilagor